Radno vrijeme: ponedjeljak-petak od 8 – 15.30 h

Telefon za dogovor termina: (01) 2902 486

E-mail adresa za dogovor termina: avrckovi@kbd.hr

PostCOVID dnevna bolnica osnovana je u svrhu posthospitalnog praćenja i liječenja bolesnika koji su preboljeli srednje teški ili teški oblik Covid-19 infekcije. Cilj praćenja je pravodobno otkrivanje i liječenje mogućih dugoročnih respiratornih, imunoloških i kardiovaskularnih komplikacija. U tu svrhu kod bolesnika će se učiniti kompletni klinički pregled, laboratorijske pretrage, testovi plućnih funkcija i respiratornih plinova konvencionalno RTG snimanje pluća, CT prsnog koša, EKG, ultrazvuk srca, scintigrafija pluća, a ovisno o kliničkoj slici i dodatne pretrage konzilijarnih specijalista drugih grana medicine.

UPUTE ZA BOLESNIKE:

COVID-19 je nova virusna bolest koja zahvaća razne organske sustave, ali najviše respiratorni i krvožilni sustav. Zasad još nisu poznate moguće dugoročne komplikacije, a duljina oporavka je varijabilna i često ovisi o drugim bolestima od kojih bolujete. Naše osoblje će vam pomoći da, nakon preboljele bolesti, vaš oporavak bude optimalan.

Molimo vas da po otpustu iz bolnice dogovorite termin na telefonski broj 01 2902 486 ili putem e-mail adrese: avrckovi@kbd.hr

Potrebna je D2 uputnica od obiteljskog liječnika.

U međuvremenu savjetujemo da započnete plućnu rehabilitaciju u nadležnoj ustanovi ili, ako niste u mogućnosti, kod kuće prema uputama Instituta za palijativnu medicinu, koje su dostupne na ovom linku:

https://inpamed.hr/video

OSOBLJE POSTCOVID DNEVNE BOLNICE:

  • Prim. dr. sc. Jasna Tekavec Trkanjec, dr. med., specijalist pulmolog, e-mail: jtekavec@kbd.hr
  • Dr. sc. Andrea Mutvar, dr. med., specijalist nuklearne medicine, e-mail: amutvar@kbd.hr
  • Mirna Vergles, dr. med., specijalist internnist, subspecijalist pulmolog, e-mail: mvergles@kbd.hr
  • Ana Vrčković, bacc. med. techn, e-mail: avrckovi@kbd.hr
  • Mirela Kuduz, bacc. med. techn
  • Vida Balić, ms.
CategoryKBD

© 2020 - KB Dubrava, Primarni respiracijsko-intenzivistički centar

Kontakt za hitne slučajeve        (01) 2902 444