• INFORMACIJE O PACIJENTIMA

  Poštovani građani,

  Ukoliko želite informaciju za svojeg člana obitelji koji je hospitaliziran u KB Dubrava, molimo Vas da kontaktirate centralu bolnice na broj telefona (01) 290 2444, koja će vas spojiti s traženim odjelom na kojem je smješten Vaš član obitelji.

  U nemogućnosti ostvarivanja kontakta s traženim odjelom kontaktirajte dežurnu sestrinsku nadslužbu na broj mobitela 091 4122 029.

 • POSTUPAK SA STVARIMA PACIJENTA PRILIKOM PRIJEMA U BOLNICU

  Pacijenti se u KBD primaju isključivo preko hitne službe. Djelatnici hitne službe će prije prijema pacijenta na odjel ili u jedinicu intenzivnog liječenja vrijedne stvari pacijenta popisati na obrascu Preuzimanje osobnih stvari pacijenta KBD-SOP-RU 009.0X u duplikatu, staviti u zip – lock vrečicu te pozvati kontakt osobu da preuzme popisane vrijedne stvari.

  S obzirom na epidemiološke okolnosti te prostorne i organizacijske mogućnosti, posjete hospitaliziranim pacijentima nisu dozvoljene.

  Kako bi hospitalizirani pacijenti ipak dobili najnužnije potrepštine, stvari za pacijente se mogu predati na sjevernom ulazu u bolnicu, na porti “kod kapelice”, svakim danom u vremenu od 12 do 18 sati, a bolničari će ih, po pozivu od djelatnika s ulaza, dostaviti na pripadajuće odjele na kojima su pacijenti zaprimljeni na bolničko liječenje.

  OSOBNE STVARI KOJE SE MOGU DONIJETI HOSPITALIZIRANIM BOLESNICIMA

  Toaletna torbica:

  • četkica i pasta za zube
  • češalj ili četka za kosu
  • gel za tuširanje, šampon za kosu
  • jednokratne britvice, pjena za brijanje

  Odjeća i obuća:

  • dvije (2) spavaćice i/ili pidžame
  • dva do tri (2-3) komada donjeg rublja
  • jedne (1) zatvorene papuče koje se mogu prebrisati
  • jedan do dva (1-2) para čarapa
  • jedan (1) kućni ogrtač

  Ostali predmeti:

  • mobitel, punjač, slušalice
  • naočale za čitanje, novine, knjige
  • ortopedska pomagala (proteze, slušni aparat i ostalo)

  Donošenje hrane nije preporučljivo.

  Za bolesnike smještene u Intenzivističkom centru (IC) nije dozvoljeno donositi osobne stvari.

  OBILJEŽAVANJE STVARI KOJE SE DONOSE PACIJENTU

  Stvari koje se donose pacijentu moraju biti u dobro zatvorenoj plastičnoj vrećici ili eventualno u malenoj torbi (ruksak).

  Na vanjskoj strani potrebno je čitko napisati flomasterom ili zalijepiti naljepnicu s navedenim sljedećim podacima:

  • ime i prezime pacijenta
  • odjel na kojem je pacijent hospitaliziran

  Djelatnik koji radi na epidemiološkoj trijaži na sjevernom ulazu u bolnicu će pri preuzimanju stvari zatražit potpis osobe koja ih je donijela. Bolničar koji odnosi stvari do odjela na kojem se pacijent nalazi potpisom potvrđuje da je preuzeo stvari i predao ih medicinskoj sestri na odgovarajućem odjelu.

  Podsjećamo na obvezu nošenja maske, dezinfekcije ruku, kao i držanje fizičke distance.

  POSTUPANJE SA STVARIMA UKOLIKO JE OBOLJELI OD  BOLESTI COVID-19 PREMJEŠTEN U INTENZIVISTIČKI CENTAR (IC)  I SA STVARIMA PREMINULOG PACIJENTA

  Ukoliko je oboljeli od bolesti COVID-19 zbog pogoršanja općeg stanja premješten u IC ili je pacijent preminuo na odjelu, osoba koja je navedena kao “osoba za kontakt”  će preuzeti stvari pacijenta u dogovoru s osobljem odjela gdje je pacijent bio hospitaliziran te provesti dekontaminaciju stvari.

  Osoblje odjela dužno je pacijentove stvari spremiti u crnu vreću i obilježiti imenom i prezimenom pacijenta (nakit, novac, mobitel i ostale vrijedne stvari bit će stavljene u zip-lock vrećicu – ukoliko to nije učinjeno u hitnoj službi) i sve dokumentirati na obrascu: Preuzimanje osobnih stvari pacijenta KBD-SOP-RU 009.0X. Obrazac se ispunjava u dva primjerka (kopija se zalijepi na vreću popisanih stvari, a original ostaje u mapi – „izdane stvari pacijenata“ na odjelu). Djelatnik na sjevernom ulazu u bolnicu (C ulaz, „kod kapelice“) koji stvari predaje kontakt osobi obavezan je fotografirati popis stvari koji je zalijepljen na vreći i u evidencijskoj knjižici. Za predane stvari će, uz svoj potpis, zatražiti vlastoručni potpis i broj osobne iskaznice osobe koja preuzima stvari. Kontakt osoba svojim potpisom potvrđuje da je preuzela stvari sukladno popisu na obrascu Preuzimanje osobnih stvari pacijenta KBD-SOP-RU 009.0X koji se nalazi s vrećom sa stvarima.

  Crne vreće sa stvarima se do predaje kontakt osobi čuvaju na odjelu gdje je pacijent bio hospitaliziran. Vreću sa stvarima je prije predaje potrebno dekontaminirati 1 % otopinom Performa ili drugim sredstvom preporučenim od Povjerenstva za bolničke infekcije te se nakon toga ne smije otvarati.

  Napominjemo kako KB Dubrava ne može prihvatiti odgovornost za oštećene stvari i/ili gubitak stvari, uključujući i nestanak novca u vlasništvu oboljelih tijekom bolničkog liječenja.

  U slučaju hospitalizacije zbog bolesti COVID-19, mole se pacijenti da na bolničko liječenje ne nose veću količinu novca, nakit ili vrijedne stvari, te da se u slučaju posjedovanja vrijednih stvari iste  popišu na odjelu i predaju predaju djelatnicima u hitnoj službi koji će obavijestiti kontakt osobu o preuzimanju.

  Upute o dekontaminaciji odjeće/obuće/osobnih predmeta nakon preuzimanja

  Pri otvaranju vreće sa stvarima osoba mora nositi rukavice i kiruršku masku. Preuzeta odjeća se stavlja u perilicu rublja na temperaturu 60 ºC ili višu uz primjenu uobičajenih detergenata. Nakon stavljanja stvari u perilicu rublja, prije uključenja aparata, potrebno je skinuti i baciti rukavice i masku u vreću za otpad koja je pripremljena na mjestu rada. Ruke je potrebno temeljito oprati sapunom i tekućom vodom te potom uključiti perilicu rublja. Nakon sušenja, rublje se preporučuje izglačati, ovisno o vrsti tkanine. Obuća i ostali predmeti  se, uz korištenje rukavica i kirurške maske, trebaju prebrisati dezinfekcijskim maramicama ili jednokratnim brisačem namočenim u dezinficijens. Na mjestu rada potrebno je u vreću za otpad baciti rukavice, masku i brisače ili maramice te temeljito oprati ruke sapunom i tekućom vodom.

 • POSTUPAK U SLUČAJU SMRTI COVID+ PACIJENTA

  POTVRDA O SMRTI 

  Potvrdu o smrti za preminule osobe obitelj može preuzeti na „sjevernom” glavnom ulazu. Ukoliko obitelj nije u mogućnosti doći, može dati punomoć za preuzimanje potvrde o smrti izabranom pogrebnom poduzeću.

  Prema preporukama HZJZ i sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (članak 65), nije potrebno donositi odjeću za preminule. Preminula osoba biti će dostojanstveno pripremljena za ukop. 

  POSTUPANJE SA STVARIMA PREMINULOG PACIJENTA

  Ukoliko je pacijent preminuo na odjelu, osoba koja je navedena kao “osoba za kontakt” će preuzeti stvari pacijenta u dogovoru s osobljem odjela gdje je pacijent bio hospitaliziran te provesti dekontaminaciju stvari.

  Osoblje odjela dužno je pacijentove stvari spremiti u crnu vreću i obilježiti imenom i prezimenom pacijenta (nakit, novac, mobitel i ostale vrijedne stvari bit će stavljene u zip-lock vrećicu – ukoliko to nije učinjeno u hitnoj službi. Djelatnik na sjevernom ulazu u bolnicu (C ulaz, „kod kapelice“) koji stvari predaje kontakt osobi obavezan je fotografirati popis stvari koji je zalijepljen na vreći i u evidencijskoj knjižici. Za predane stvari će, uz svoj potpis, zatražiti vlastoručni potpis i broj osobne iskaznice osobe koja preuzima stvari. Kontakt osoba svojim potpisom potvrđuje da je preuzela stvari sukladno popisu na obrascu Preuzimanje osobnih stvari pacijenta KBD-SOP-RU 009.0X koji se nalazi s vrećom sa stvarima.

  Crne vreće sa stvarima se do predaje kontakt osobi čuvaju na odjelu gdje je pacijent bio hospitaliziran.
  Napominjemo kako KB Dubrava ne može prihvatiti odgovornost za oštećene stvari i/ili gubitak stvari, uključujući i nestanak novca u vlasništvu oboljelih tijekom bolničkog liječenja.

  Upute o dekontaminaciji odjeće/obuće/osobnih predmeta nakon preuzimanja

  Pri otvaranju vreće sa stvarima osoba mora nositi rukavice i kiruršku masku. Preuzeta odjeća se stavlja u perilicu rublja na temperaturu 60 ºC ili višu uz primjenu uobičajenih detergenata. Nakon stavljanja stvari u perilicu rublja, prije uključenja aparata, potrebno je skinuti i baciti rukavice i masku u vreću za otpad koja je pripremljena na mjestu rada. Ruke je potrebno temeljito oprati sapunom i tekućom vodom te potom uključiti perilicu rublja. Nakon sušenja, rublje se preporučuje izglačati, ovisno o vrsti tkanine. Obuća i ostali predmeti se, uz korištenje rukavica i kirurške maske, trebaju prebrisati dezinfekcijskim maramicama ili jednokratnim brisačem namočenim u dezinficijens. Na mjestu rada potrebno je u vreću za otpad baciti rukavice, masku i brisače ili maramice te temeljito oprati ruke sapunom i tekućom vodom.

  Potvrdu o smrti i preuzimanje stvari preminulog pacijenta mogu se preuzeti radnim danom od 11:00 do 15:00 sati. 

 • BESPLATAN PRISTUP INTERNETU

  Klinička bolnica Dubrava pacijentima i zaposlenicima omogućuje besplatan pristup internetu putem bežične mreže.

 • PSIHIJATRIJSKA I PSIHOLOŠKA POMOĆ ZA PACIJENTE

  Za hospitalizirane pacijente dostupna je 24-satna konzilijarna psihijatrijska služba Klinike za psihijatriju KB Dubrava.

 • PRITUŽBE I POHVALE

  Klinička bolnica Dubrava želi bolesnicima i drugim korisnicima svojih usluga pružiti sveukupnu zdravstvenu skrb na najvišoj stručnoj i etičkoj razini uz trajno poticanje edukacije svojih zaposlenika i kontinuirano poboljšanje sustava kvalitete.

  Glavne vrijednosti koje definiraju parametre kvalitete u našoj bolnici su dostojanstvo i zadovoljstvo ljudi, izbor i privatnost, dostupnost zdravstvene zaštite, učinkovitost i efikasnost naših zaposlenika.

  Pristup orijentiran prema pacijentima, profesionalna kompetencija i etika, profesionalna odgovornost, sustavni pristup svim djelatnostima i efikasno vođenje ustrojstvenih jedinica KB Dubrava čine temelj za primjenu, kontrolu i poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite pacijenata.

  Sve komentare, pritužbe i pohvale mogu se poslati na sljedeću e-mail adresu: slk@kbd.hr ili putem web obrasca.

  Objavljene zahvale

 • PRAVA PACIJENTA

  PRAVA PACIJENATA I KAKO IH OSTVARITI ?

  Poštovani pacijenti,

  zbog Vaše sigurnosti i zadovoljstva te izgradnje međusobnog povjerenja, razumijevanja i partnerskog odnosa Vas kao pacijenta i zdravstvenih djelatnika, želimo Vas podsjetiti na Vaša prava regulirana Zakonom o zaštiti prava pacijenata (NN 169/04).

  Pravo na suodlučivanje i iznimka od prava na suodlučivanje

  Pravo na suodlučivanje obuhvaća:

  •         pravo na obaviještenost 
  •         pravo na prihvaćanje ili odbijanje određenog dijagnostičkog ili terapijskog postupka

  Ova prava mogu samo iznimno biti ograničena kada je to opravdano Vašim zdravstvenim stanjem.

  Pravo na obaviještenost i odbijanje primitka obavijesti

  Imate pravo na Vama razumljiv i pristupačan način biti potpuno obaviješteni o:

  • svome zdravstvenom stanju
  • preporučenim pregledima i zahvatima, prednostima i rizicima njihovog obavljanja ili neobavljanja te planiranim datumima za njihovo obavljanje
  • ishodu liječenja
  • svome pravu na odlučivanje o preporučenim postupcima
  • daljnjem tijeku pružanja zdravstvene zaštite
  • preporučenom načinu života 
  • pravima iz zdravstvenog osiguranja.

  Ove obavijesti će Vam, na Vaš usmeni ili pisani zahtjev, dati liječnik koji Vam izravno pruža zdravstvenu uslugu. Vaše je pravo uvijek tražiti drugo stručno mišljenje o Vašem zdravstvenom stanju, koje je na Vaš usmeni ili pisani zahtjev obvezan dati liječnik odgovarajuće specijalizacije koji vam nije izravno pružio određenu zdravstvenu uslugu.

  Vaše je pravo da prije svakog postupka budete obaviješteni o imenima i osposobljenosti osoblja koje Vam izravno pruža zdravstvenu uslugu  te da nakon svakog postupka budete obaviješteni o uspjehu ili neuspjehu i rezultatima postupka, kao i o razlozima eventualnih različitosti rezultata od očekivanih.

  Vaše je pravo pisanom i potpisanom izjavom odbiti primitak obavijesti o prirodi svoga zdravstvenoga stanja i očekivanom ishodu predloženih i/ili poduzetih postupaka i mjera.

  Ako ste osoba s punom poslovnom sposobnošću, ne možete se odreći prava na obaviještenost u slučajevima u kojima morate biti svjesni prirode svoje bolesti kako ne biste ugrozili zdravlje drugih osoba, ali imate pravo u pisanom obliku ili na bilo koji drugi vjerodostojan način odrediti osobu koja će umjesto Vas biti obaviještena.

  Vaše je pravo da budete obaviješteni čak i u slučajevima kad Vaš pristanak nije uvjet započinjanja terapije (npr. u hitnim slučajevima).

  Pravo na obaviještenost o pacijentu s umanjenom sposobnošću rasuđivanja, u skladu s dobi, odnosno s fizičkim, mentalnim i psihičkim stanjem ima njegov zakonski zastupnik/skrbnik.

  Pravo na prihvaćanje ili odbijanje dijagnostičkog ili terapijskog postupka

  Vaše je pravo prihvatiti ili odbiti pojedini dijagnostički ili terapijski postupak, osim u slučaju neodgodive medicinske intervencije čije bi nepoduzimanje ugrozilo život i zdravlje ili izazvalo trajna oštećenja zdravlja Vas samih ili drugih osoba. Prihvaćanje pojedinoga dijagnostičkog ili terapijskog postupka izražavate potpisivanjem suglasnosti.

  Slijepa osoba, gluha osoba koja ne zna čitati, nijema osoba koja ne zna pisati i gluhoslijepa osoba, prihvaća pojedini dijagnostički, odnosno terapijski postupak izjavom u obliku javnobilježničkog akta ili iskazanom izjavom pred dva svjedoka o imenovanju poslovno sposobne osobe koja će u njeno ime prihvaćati ili odbijati pojedini takav postupak.

  Zaštita pacijenta koji nije sposoban dati pristanak

  Za pacijenta koji nije pri svijesti, pacijenta s težom duševnom smetnjom te poslovno nesposobnog ili maloljetnog pacijenta, osim u slučaju neodgodive medicinske intervencije, suglasnost na prihvaćanje dijagnostičkog ili terapijskog postupka potpisuje njegov zakonski zastupnik/skrbnik koji u interesu pacijenta može danu suglasnost u bilo koje vrijeme povući potpisivanjem izjave o odbijanju postupka. Ako su interesi pacijenta i njegovog zakonskog zastupnika/skrbnika suprotstavljeni, dužnost je liječnika odmah o tome obavijestiti nadležni centar za socijalnu skrb.

  Ako se zbog hitne situacije ne može dobiti suglasnost zakonskog zastupnika/skrbnika, pacijent će se podvrći dijagnostičkom ili terapijskom postupku samo u slučaju kada bi zbog nepoduzimanja postupka bio neposredno ugrožen njegov ili tuđi život ili bi njemu ili drugima prijetila ozbiljna i neposredna opasnost od težeg oštećenja zdravlja. Postupak se može provoditi bez pristanka zakonskog zastupnika/skrbnika pacijenta samo dok traje navedena opasnost.

  Zaštita pacijenta nad kojim se obavlja znanstveno istraživanje

  Ako sudjelujete u znanstvenom istraživanju, Vaše je pravo dobiti preciznu i razumljivu pisanu obavijest o prirodi, važnosti, posljedicama i rizicima istraživanja te dati potpisanu suglasnost za sudjelovanje u istraživanju. Vaše je pravo dati pristanak i za sudjelovanje u medicinskoj nastavi.

  Za poslovno nesposobnog ili maloljetnog pacijenta, pristanak daje njegov zakonski zastupnik/skrbnik, koji u interesu pacijenta može suglasnost povući u bilo koje vrijeme.

  Zahvati na ljudskom genomu

  Zahvat usmjeren na promjenu ljudskoga genoma može se poduzeti samo za preventivne, dijagnostičke ili terapijske svrhe pod uvjetom da cilj promjene nije uvođenje bilo kakvih preinaka u genomu potomka pacijenta. Testovi koji ukazuju na genetske bolesti ili služe za identifikaciju pacijenta, kao nositelja gena odgovornog za bolest ili za otkrivanje genetske dispozicije ili podložnosti na bolest, mogu se obavljati samo u zdravstvene svrhe ili radi znanstvenog istraživanja vezanog uz zdravstvene svrhe i uz odgovarajuće genetsko savjetovanje.

  Pravo na pristup medicinskoj dokumentaciji

  Vaše je pravo dobiti pristup cjelokupnoj medicinskoj dokumentaciji koja se odnosi na dijagnostiku i liječenje Vaše bolesti te o svome trošku zahtijevati presliku medicinske dokumentacije.

  U slučaju smrti pacijenta, ako to pacijent nije za života izrijekom zabranio, pravo na uvid i zahtjev preslike medicinske dokumentacije ima bračni ili izvanbračni drug, punoljetno dijete, roditelj, punoljetni brat ili sestra te zakonski zastupnik/skrbnik. Protivljenje uvidu u medicinsku dokumentaciju pacijent daje pisanom izjavom solemniziranom od javnog bilježnika.

  Pravo na povjerljivost

  Vaše je pravo da povjerljivost podataka koji se odnose na stanje Vašeg zdravlja bude osigurana te da date pisanu izjavu o osobama koje mogu biti obaviještene o Vašem prijemu u KB Dubrava kao i o Vašem zdravstvenom stanju. Možete pismeno imenovati osobe kojima zabranjujete davanje tih podataka.

  Pravo na održavanje osobnih kontakata

  Tijekom boravka u KB Dubrava imate pravo primanja posjetitelja sukladno kućnom redu te pravo zabraniti posjete određenoj osobi ili osobama.

  Pravo na samovoljno napuštanje zdravstvene ustanove

  Vaše je pravo samovoljno napustiti KB Dubrava, osim u slučajevima kada bi to štetilo Vašem zdravlju i zdravlju ili sigurnosti drugih osoba. O namjeri napuštanja KB Dubrava morate dati pisanu izjavu ili usmenu izjavu pred dva istovremeno nazočna svjedoka koji potpisuju izjavu o Vašoj namjeri da napustite ustanovu.

  Podatak o samovoljnom napuštanju ustanove bez najave liječnik je obvezan upisati u medicinsku dokumentaciju pacijenta. Ako to nalaže zdravstveno stanje pacijenta, liječnik je obvezan o napuštanju ustanove bez najave obavijestiti osobu koju je pacijent ovlastio da može biti obaviještena. Ako je pacijent nesposoban za rasuđivanje, odnosno maloljetan, liječnik je obvezan obavijestiti njegova zakonskog zastupnika/skrbnika.

  Pravo na privatnost

  Pri pregledu, odnosno liječenju, a naročito prilikom pružanja osobne njege imate pravo na uvjete koji osiguravaju privatnost.

  Pravo na naknadu štete

  Vaše je pravo na naknadu štete sukladno općim propisima obveznoga prava. Ako smatrate da Vam je pri pružanju zdravstvene zaštite nanesena šteta, istu ćete moći potraživati podnošenjem tužbe nadležnom sudu. Molimo Vas da prije podnošenja tužbe upoznate Ured ravnatelja sa zahtjevom za naknadu štete kako bi spor pokušali riješiti mirnim putem.

  Ostala Vaša prava su zaštita od zlostavljanja, zanemarivanja i uznemiravanja, pravo na učinkovitu kontrolu boli, pravo na pružanje skrbi u sigurnom okruženju, pravo na unaprijed izrečene zahtjeve te pravo na podnošenje prigovora ili pritužbe upravi ustanove i/ili nadležnim tijelima.

  Ako ste nezadovoljni s pruženom skrbi i uslugama u našoj ustanovi, obratite se Vi ili Vaša obitelj ili Vaš zakonski zastupnik, odnosno skrbnik liječniku koji je odgovoran za Vašu skrb.

  Vaše je pravo istodobno podnijeti prigovor ili pritužbu ministarstvu nadležnom za zdravstvo.

  Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

  Ksaver 200a, 10000 Zagreb

  Kontakt: Vesna Sokol, dr. stom.

  Telefon: (01) 46 07 543

  Telefaks: (01) 46 98 379

  E-mail: vesna.sokol@miz.hr

  Bijeli telefon: 0800 – 7999 (besplatni telefon)

  Pritužbe, pohvale, primjedbe, prijedlozi građana Republike Hrvatske vezano uz ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu.

  Tijekom boravka u bolnici molimo Vas da poštujete odredbe Kućnog reda i upute osoblja.

 • GDJE SE NALAZIMO?

  Klinička bolnica Dubrava nalazi se u  gradskoj četvrti Dubrava u sjeveroistočnom dijelu grada Zagreba. Tramvajske linije koje voze u tom pravcu su broj 5 i 12 (okretište Dubrava) 4, 7 i 11 (okretište Dubec). Od okretišta Dubrava prema bolnici voze autobusne linije 232 i 205.

  Klinička bolnica Dubrava

  Adresa: Avenija Gojka Šuška 6, 10 000 Zagreb

  Broj telefona:  01/ 2902 444

  Fax: 01/ 2860 259

  OIB: 32206148371    


  Prikaz veće karte