PRIMARNI RESPIRACIJSKO-INTENZIVISTIČKI CENTAR

Pandemija bolesti COVID-19 uzrokovane novim koronavirusom (SARS-CoV-2) je tijekom prvog tromjesečja 2020. uzrokovala značajno opterećenje zdravstvenog sustava mnogih država članica EU-a, uz više od 1.300.000 umrlih, a ponajviše u SAD-u, Brazilu i Indiji. Jedan od razloga velike stope smrtnosti u navedenim državama jest rana penetracija virusa u zdravstvene ustanove, što je doprinijelo smrtnosti na dva načina – obolijevanjem najranjivije populacije (stariji, imunokompromitirani i bolesnici s različitim komorbiditetima) i zdravstvenih djelatnika (čime je onesposobljen najvrjedniji resurs svakoga zdravstvenog sustava). Poučeni iskustvom iz Italije, zemlje najpogođenije u prvom valu pandemije, uz pomoć relativno povoljne epidemiološke situacije tijekom prve polovine ožujka koja je omogućila prikladan vremenski okvir za djelovanje, Stožer civilne zaštite i Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske donijeli su odluku o formiranju četiriju Primarnih respiracijsko-intenzivističkih centara (PRIC-eva) namijenjenih liječenju oboljelih od bolesti COVID-19 nakon što se iscrpe kapaciteti  specijaliziranih infektoloških klinika. Bolnice u kojima su formirani PRIC-evi su KB Dubrava u Zagrebu (za područje devet županija sjeverozapadne Hrvatske), KBC Rijeka (za sjeverni Jadran), KBC Osijek (za istočnu Hrvatsku) i KBC Split, lokalitet Križine (za južni Jadran).

Klinička bolnica Dubrava izabrana je za PRIC zbog stručnosti osoblja, opremljenosti, prometne povezanosti te postojeće odlične komunikacije s kolegama iz Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“. Za potrebe liječenja oboljelih od bolesti COVID-19 napravljene su potrebne značajne organizacijske i infrastrukturne preinake kojima je cilj omogućiti pružanje vrhunske zdravstvene zaštite uz ograničenje prijenosa ove iznimno zarazne bolesti.

Bolnica se sastoji od objekta A (Klinika za psihijatriju), objekta B (jednodnevna kirurgija i ESWL) i objekta C (glavna zgrada). Za potrebe formiranja respiracijskog centra (RC-a) u kojem se liječe bolesnici s blažim oblikom bolesti i respiracijsko-intenzivističkog centra (RIC-a) u kojem se liječe bolesnici s teškim oblicima bolesti koji zahtijevaju mehaničku ventilaciju, vazoaktivnu potporu i ostale intenzivističke terapijske modalitete prenamijenjeni su objekt A i B, a u podrumu (na -1 etaži) objekta C opremljene su operacijske dvorane u kojima se mogu izvesti najzahtjevniji operacijski postupci i jedinica za hemodijalizu oboljelih od bolesti COVID-19.

U vrlo ograničenom vremenskom roku (manje od mjesec dana), KB Dubrava je organizacijski, logistički i infrastrukturno u potpunosti prilagođena prijemu mogućega velikog broja oboljelih od bolesti COVID-19. Djelatnici ustanove su tako spremno odgovorili na izazov borbe s pandemijom bolesti COVID-19, što je od svih nas zahtijevalo značajnu prilagodbu kliničkog i stručnog rada u vrlo kratkom vremenskom razdoblju.

 

Galerija fotografija PRIC-a