Trenutno u PRIC-u

  •    64 bolesnika u Respiracijskom centru
  •       7 bolesnika u Intenzivističkom centru
  •    49 bolesnika na terapiji kisikom
  •       4 bolesnika na terapiji viskom protokom kisika