Trenutno u PRIC-u

  • 311 bolesnika (od ukupno 570 kreveta)
  •  42 bolesnika na respiratoru (od ukupno 65 intenzivistička kreveta)
  • 139 bolesnika na terapiji kisikom
  •  30 bolesnika na terapiji viskom protokom kisika (od ukupno 75 HFNO)