Trenutno u PRIC-u

  •      1 bolesnik u Respiracijskom centru
  •      0 bolesnika u Intenzivističkom centru
  •      0 bolesnika na terapiji kisikom
  •      0 bolesnika na terapiji viskom protokom kisika