Voditelji odjela

dr. sc. Nevenka Piskač-Živković, dr.med.

Voditeljica RC-a

doc. dr. sc. Jasminka Peršec, dr. med.

Voditeljica IC-a

prim. Vlatko Grabovac, dr. med.

Voditelj OHBP-a

dr. sc. Mislav Rakić, dr. med.

Voditelj kirurškog odjela

Medicinske sestre

Ana Primorac, dipl. med. techn.

Glavna sestra KBD

Ljiljana Vuković, mag. med. techn.

Glavna sestra IC-a

Vesna Renjić, dipl. med. techn.

Glavna sestra RC-a

Višnja Kocman, dipl. med. techn.

Glavna sestra kirurškog odjela

Anita Krnjak, dipl. med. techn.

Glavna sestra OHBP-a