Radno vrijeme: ponedjeljak-petak od 8 – 15.30 h

Telefon za dogovor termina: (01) 2902 486

E-mail adresa za dogovor termina: pulmo@kbd.hr

PostCOVID pulmološka dnevna bolnica osnovana je u svrhu posthospitalnog praćenja i liječenja bolesnika koji su preboljeli srednje teški ili teški oblik Covid-19 infekcije, a bolesnici se naručuju prema procjeni liječnika obiteljske medicine i nakon pregleda pulmologa.

UPUTE ZA BOLESNIKE:

COVID-19 je nova virusna bolest koja zahvaća razne organske sustave, ali najviše respiratorni i krvožilni sustav. Zasad još nisu poznate moguće dugoročne komplikacije, a duljina oporavka je varijabilna i često ovisi o drugim bolestima od kojih bolujete. Naše osoblje će vam pomoći da, nakon preboljele bolesti, vaš oporavak bude optimalan.

U međuvremenu savjetujemo da započnete plućnu rehabilitaciju u nadležnoj ustanovi ili, ako niste u mogućnosti, kod kuće prema uputama Instituta za palijativnu medicinu, koje su dostupne na ovom linku:

https://inpamed.hr/video

OSOBLJE POSTCOVID DNEVNE BOLNICE:

  • Prim. dr. sc. Jasna Tekavec Trkanjec, dr. med., specijalist pulmolog, e-mail: jtekavec@kbd.hr
  • Dr. sc. Andrea Mutvar, dr. med., specijalist nuklearne medicine, e-mail: amutvar@kbd.hr
  • Mirna Vergles, dr. med., specijalist internnist, subspecijalist pulmolog, e-mail: mvergles@kbd.hr
  • Ana Vrčković, bacc. med. techn, e-mail: avrckovi@kbd.hr
  • Mirela Kuduz, bacc. med. techn
  • Vida Balić, ms.
CategoryKBD

© 2020 - KB Dubrava, Primarni respiracijsko-intenzivistički centar

Kontakt za hitne slučajeve        (01) 2902 444