S obzirom na epidemiološku situaciju i nemogućnosti osobnog dolaska na ambulantni pregled i grupnu terapiju, Klinika za psihijatriju nastavlja pružati usluge putem telepsihijatrije.

Narudžbe na brojeve telefona:

  • Poliklinika: 01/290-2604
  • Dnevna bolnica: 01/290-3006
CategoryKBD

© 2020 - KB Dubrava, Primarni respiracijsko-intenzivistički centar

Kontakt za hitne slučajeve        (01) 2902 444